Marathi Current Affairs - 4 February 2023

Marathi Current Affairs Questions and Answers: स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त आजच्या चालू घडामोडी – 04 फेब्रुवारी 2023

Marathi Current Affairs Questions and Answers: स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळवण्यासाठी 04 फेब्रुवारी 2023 चे महत्त्वाचे चालू घडामोडींचे प्रश्न वाचा. …

Read more

Marathi Current Affairs - 03 February 2023

Marathi Current Affairs Questions and Answers: स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त आजच्या चालू घडामोडी – 03 फेब्रुवारी 2023

Marathi Current Affairs Questions and Answers: स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळवण्यासाठी 03 फेब्रुवारी 2023 चे महत्त्वाचे चालू घडामोडींचे प्रश्न वाचा. …

Read more

Marathi Current Affairs - 02 February 2023

Marathi Current Affairs Questions and Answers: स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त आजच्या चालू घडामोडी – 02 फेब्रुवारी 2023

Marathi Current Affairs Questions and Answers: स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळवण्यासाठी 02 फेब्रुवारी 2023 चे महत्त्वाचे चालू घडामोडींचे प्रश्न वाचा. …

Read more

Marathi Current Affairs - 1 February 2023

Marathi Current Affairs Questions and Answers: स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त आजच्या चालू घडामोडी – 01 फेब्रुवारी 2023

Marathi Current Affairs Questions and Answers: स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळवण्यासाठी 01 फेब्रुवारी 2023 चे महत्त्वाचे चालू घडामोडींचे प्रश्न वाचा. …

Read more

Marathi Current Affairs - 15 January 2023

Marathi Current Affairs Questions and Answers: स्पर्धा परीक्षा चालू घडामोडी – 15 जानेवारी 2023

Marathi Current Affairs Questions and Answers: स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळवण्यासाठी 15 जानेवारी 2023 चे महत्त्वाचे चालू घडामोडींचे प्रश्न वाचा. …

Read more

Marathi Current Affairs - 14 January 2023

Marathi Current Affairs Questions and Answers: स्पर्धा परीक्षा चालू घडामोडी – 14 जानेवारी 2023

Marathi Current Affairs Questions and Answers: स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळवण्यासाठी 14 जानेवारी 2023 चे महत्त्वाचे चालू घडामोडींचे प्रश्न वाचा. …

Read more

Marathi Current Affairs - 13 January 2023

Marathi Current Affairs Questions and Answers: स्पर्धा परीक्षा चालू घडामोडी – 13 जानेवारी 2023

Marathi Current Affairs Questions and Answers: स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळवण्यासाठी 13 जानेवारी 2023 चे महत्त्वाचे चालू घडामोडींचे प्रश्न वाचा. …

Read more

Marathi Current Affairs - 12 January 2023

Marathi Current Affairs Questions and Answers: स्पर्धा परीक्षा चालू घडामोडी – 12 जानेवारी 2023

Marathi Current Affairs Questions and Answers: स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळवण्यासाठी 12 जानेवारी 2023 चे महत्त्वाचे चालू घडामोडींचे प्रश्न वाचा. …

Read more

Marathi Current Affairs - 11 January 2023

Marathi Current Affairs Questions and Answers: स्पर्धा परीक्षा चालू घडामोडी – 11 जानेवारी 2023

Marathi Current Affairs Questions and Answers: स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळवण्यासाठी 11 जानेवारी 2023 चे महत्त्वाचे चालू घडामोडींचे प्रश्न वाचा. …

Read more